INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i contractació electrònica, els comuniquem la següent informació:

El lloc web www.hmartorell.es és un domini a Internet, titularitat de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, situada a Martorell, classificada com de beneficiència particular per la R.O de 3 d'agost de 1987 i degudament inscrita al Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 139.  En endavant, l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell.

L'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, amb NIF número G-08356024, és un centre assistencial que pertany a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) del Servei Català de la Salut, proporcionant cobertura assistencial a les comarques del Baix Llobregat (Martorell, Sant Andreu de la Barca, Pallejà, Olesa de Montserrat, Esparraguera, Abrera, Collbató, Sant Esteve de Sesrovires, Castellví de Rosanes); Alt Penedés (Gelida, Sant Llorenç d'Hortons); Anoia (Masquefa, El Bruc); Vallès Occidental (Urbanitzacions de Can Santeugini i Costablanca pertanyents al municipi de Castellbisbal).

L'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, té el seu domicili a l'Avinguda de les Mancomunitats Comarcals, número 1-3, de Martorell (C.P: 08760), telèfon 93.774.20.20 i correu electrònic santjoandedeu@hmartorell.es .

L'Hospital Sant Joan de Déu està adherit a la Unió Catalana d'Hospitals i al Codi Tipus de la Unió Catalana d'Hospitals amb el número de registre CT129 i és un centre acreditat pel Departament de Salut com a Centre d'Atenció Hospitalària Aguda de Catalunya, segons certificat vigent de 2 de desembre de 2009.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE L'HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL

1.La Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, en endavant, l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, posa en coneixement dels usuaris que es compleix amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, ja que es considera que la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals que es puguin facilitar mitjançant aquest servei, necessàriament requereix l'adopció de mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accessos no autoritzats i robatori de les dades personals facilitades, si s'escau, tenint en compte l'estat de la tecnologia, naturalesa de les dades i riscos als quals es troben exposats.

2.En conseqüència, l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, realitzarà un tractament de les dades personals facilitades pels usuaris, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades (en endavant LOPD), de manera confidencial i amb les mesures de seguretat requerides pel Reglament de desenvolupament de la LOPD, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

3.La legislació vigent en matèria de protecció de dades imposa una sèrie d'obligacions i estableix així mateix, el dret de les persones en matèria de protecció de dades de caràcter personal.  Per al correcte coneixement i, si s'escau, l'exercici dels drets que puguin correspondre, és necessari que l'usuari de la pàgina web llegeixi detingudament aquest avís i resta de notes legals que figuren a la pàgina web.

4.L'Hospital es reserva el dret a modificar aquest avís per adaptar-lo a les novetats legislatives o jurisprudencials així com modificacions o pràctiques del sector.  En aquests casos s'avisarà en la present pàgina web amb antelació prudencial dels canvis que s'hagi de produir en la política de protecció de dades i a partir de quan començaran a tenir plens efectes.  En termes de la pròpia LOPD, s'entén per dades de caràcter personal qualsevol informació corresponent a persones físiques identificades o identificables.

5.Les úniques dades personals a les quals la fundació tindrà accés, seran aquelles facilitades pel mateix usuari i davant la cessió dels quals hagi estat prèviament informat.  L'usuari ha de tenir en compte que hi ha certes cessions que són necessàries perquè la fundació pugui realitzar la prestació encarregada o la seva activitat principal.

6.L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a la fundació són certes i es fa responsable de comunicar a la companyia qualsevol modificació en les mateixes.

7.La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat el mateniment de la relació establerta, si s'escau, per a la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis als quals l'usuari decideixi accedir i la prestació d'informació i productes oferts per la fundació.

8.Els usuaris tenen reconeguts els drets d'accés, cancel.lació, rectificació i oposició, així com el dret a ser informats de les cessions realitzades, sobre les seves dades personals, que no es troben emparades per l'aquí previst o el que estableixin les lleis oportunes.  En aquest sentit, l'usuari o el seu representant legal, degudament acreditat, podrà exercir mitjançant sol.licitud adreçada a l'Hospital Sant Joan de Déu, per correu ordinari, aportant còpia del seu DNI o document acreditatiu de la representació, a la següent adreça: Avinguda de les Mancomunitats Comarcals, número 1-3, de Martorell, o bé mitjançant correu electrònic a la següent adreça: santjoandedeu@hmartorell.es

POLÍTICA DE PROPIETAT INTEL.LECTUAL

1.Tots els continguts i elements gràfics (imatges, sons, textos, logotips, vídeos, programari o codi font...) que formen part de la pàgina web www.hmartorell.es són de titularitat exclusiva de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell o de terceres persones que han estat autoritzades per al seu ús, de manera que queden protegits per la vigent Llei de Propietat Intel.lectual, aprovada pel Reial decret legislatiu 1/1996, a excepció del que preveu el seu article 13.

2.L'accés als continguts propis de Propietat Intel.lectual per part de l'usuari, no transfereix cap dret sobre aquests.  En aquest sentit, qualsevol ús o reproducció que efectuïn les persones usuàries d'aquests continguts, o altres que es puguin incloure en un futur, s'han de seguir d'acord amb les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

3.L'usuari podrà visualitzar tals elements i, fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

4.En concret, queda prohibida la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o qualsevol altre explotació dels continguts d'aquest pàgina, sense el consentiment escrit del titular.  A aquests efectes, l'interessat s'haurà de dirigir a l'entitat a la següent adreça: santjoandedeu@hmartorell.es

5.Tampoc es podran realitzar enllaços en aquesta pàgina web sense l'autorització del titular i només es permetran enllaços a la pàgina principal d'aquest web.  Així, doncs, per establir el link d'aquesta pàgina, s'ha de demanar el consentiment de la direcció de l'empresa, bé dirigint-se per escrit al domicili social o al següent correu electrònic: santjoandedeu@hmartorell.es

CONDICIONS D'ÚS

L'accés a aquesta pàgina web implica l'adquisició de la condició d'usuari i l'acceptació de les condicions d'ús d'aquesta pàgina web, detallades en totes les seves notes legals i polítiques legals relatives a la protecció de dades, propietat intel.lectual, mesures de seguretat i jurisdicció competent.

L'accés, doncs, a aquesta pàgina, és per compte i risc de l'usuari, i és responsable del mateix la utilizació dels mitjans idonis per evitar riscos.

Queden prohibits els enllaços a pàgines difamatòries, pornogràfiques, racistes o qualsevol altra que ofereixi informació falsa o perjudiqui a l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell a la seva pàgina web o qualsevol dels seus col.laboradors.

L'empresa revisa i actualitza la informació continguda en aquesta pàgina però no garanteix que la informació sigui correcta.  En conseqüència, no es responsabilitza per danys causats en base a decisions preses dels continguts publicats en aquesta pàgina.

SEGURETAT A LA XARXA

En particular, l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell utilitza sistemes de seguretat que permeten comprovar l'autenticitat del web de la mateixa, des d'on es recapten les seves Dades Personals, així com la integritat i confidencialitat de les seves Dades Personals durant la seva transmissió.

No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.  L'usuari ha de quedar informat i advertit a través d'aquest avís que els mitjans tècnics emprats en la xarxa Internet no són infal.libles i inexpugnables i que, per tant, l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, no pot fer-se responsable de pràctiques en les que l'usuari no assumeix el nivell adequat de seguretat ni diligència deguda ni de les conseqüències al respecte.  Així, l'usuari ha de ser conscient que per definició, Internet és una xarxa oberta i global.  Per tot aixó, es recomana a l'usuari la màxima diligència en aquesta matèria i la utilizació de tots els mecanismes de seguretat que tingui al seu abast.

 

Av. Mancomunitats Comarcals 1-3 Martorell (08760) Tel 93.774.20.20